Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statybos techninės priežiūros paslaugas  vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ nustatytus reikalavimus.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo pagrindinės funkcijos:

 • kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių  kokybę ir neleisti jų naudoti, jei jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
 • Tikrinti, kad statybos darbai būtų vykdomi pagal statinio pojektą.
 • Tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.
 • Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerine sistemas, įrenginius, konstrukcijas.
 • Atlikti bendrosios, koordinuoti specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.
 • Kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

Statinio statybos techninės priežiūros privalomumas

Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių ar statinio nuosavybės formų. Statybos techninė priežiūra yra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:

 • statybos projektu;
 • rekonstravimo projektu;
 • pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu;
 • kapitalinio remonto projektu;
 • griovimo projektu;
 • griovimo aprašu.

Statinio statybos techninė priežiūra neprivaloma:

 • Statant, rekonstruojant, nesudėtingus statinius
 • atliekant statinio paprastąjį remontą.

IEŠKOTE, KAS GALĖTŲ ATSTOVAUTI JŪSŲ INTERESUS VISUOSE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPUOSE? SUSISIEKITE, MES GALIME PADĖTI!

Kontaktai