Pastato energinio naudingumo sertifikatas. Kas tai?

 

20130730113014_certificacion

Pastato energinio naudingumo sertifikatas tai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame yra įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Pastatai yra klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo labai energiškai efektyvų pastatą.

Sertifikavimas turi būti atliktas:

 • Prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti.
 • Jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą.
 • Jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
 • Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų.
 • Didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.
 • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma.
 • Sodo nameliams, jei juose yra įrengtas šildymas (krosnis) ir yra apie įrašas NTR pažymėjime.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

 • Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda.
 • Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams.
 • Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.
 • Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus.
 • Atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų
 • Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma.
 • Nešildomiems pastatams.

IEŠKOTE, KAS GALĖTŲ ATSTOVAUTI JŪSŲ INTERESUS VISUOSE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPUOSE? SUSISIEKITE, MES GALIME PADĖTI!

Kontaktai