• Statinių techninės priežiūros atlikimas
 • Statybos darbų vadovo sutarties pasirašymas
 • Statybos darbų žurnalo pildymas
 • Pastato, kraigo, ašių nužymėjimo, geodezinių nuotraukų darymas
 • Statinių kadastrinių matavimų atlikimas (inventorinė byla)
 • Elektros sistemos pridavimas
 • Deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimas Statybos inspekcijai
 • Patvirtintos deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimas VĮ Registrų centras
 • Inžinerinių statinių projektavimas

Atlikus visus namo statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, ar modernizavimo darbus reikalinga statybos užbaigimo procedūra kuri atliekamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

Vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statyba užbaigiama surašant deklaraciją.

Deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija) – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo, paveldėtojo (toliau – Statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

Kartu su partneriais parengiame visus reikalingus dokumentus, prašymus, deklaracijas ir jas pateikiame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Bendruoju atveju vieno buto gyvenamo namo pridavimui reikalingi dokumentai

 • Deklaracija
 • Statybą leidžiančio dokumento kopija
 • Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena
 • Statinio kadastro duomenų byla
 • Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukos
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos
 • Rašytinių pritarimų kopijos
 • Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos
 • Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą kopija.
 • Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija (kai pateikia paveldėtojas)
 • Sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis)
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikatai
 • Pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi).
 • Pažyma apie statinio atitiktį projektui.
 • Kitų Statytojų, nurodytų statybą leidžiančiame dokumente (jei jų yra), įgaliojimų Statytojui pateikti prašymą kopijos

IEŠKOTE, KAS GALĖTŲ ATSTOVAUTI JŪSŲ INTERESUS VISUOSE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPUOSE? SUSISIEKITE, MES GALIME PADĖTI!

Kontaktai