Investicinis planas yra sudedamoji daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)98 projekto dalių, kurį sudaro:

  • pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą;
  • investicinis planas;

IEŠKOTE, KAS GALĖTŲ ATSTOVAUTI JŪSŲ INTERESUS VISUOSE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPUOSE? SUSISIEKITE, MES GALIME PADĖTI!

Kontaktai