Energinio naudingumo sertifikatai

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasę išreiškiame devynių (nuo A++ iki G) klasių sistema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pastatų energinio naudingumo projektavimas

Pastato energinio projektavimo metu, naudojant specializuotas programas, nustatoma prognozuojama projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė, apskaičiuojami šilumos nuostoliai per visas pastato konstrukcijas: sienas, grindis, stogus, langus, duris ir t.t.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pastatų projektavimas

Mūsų komanda pasiūlys Jums kūrybiškus, modernius projektus, kurie tenkins Jūsų svajonių namo arba biuro viziją. Neužtenka tik svajoti, dabar laikas tas svajones įgyvendinti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Investiciniai planai

Daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planas yra pirmoji ir viena iš sudedamųjų daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalių. Investicijų plane pateikiame informaciją apie namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklę, numatomos renovacijos priemones, preliminarią jų kaina, atsipirkimo laiką ir kita.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pastatų pridavimas

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Paslaugą sudaro namo pridavimas tinkamu naudoti visoms komisijoms ir įstaigoms, kaip reikalaujama atitinkamuose LR teisės aktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Statybos techninė priežiūra

Siūlome pavesti mums Jūsų statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus. Tikimės, kad tai atlaisvintų Jus nuo šių rūpesčių ir padėtų užtikrinti saugų Jūsų statinių eksploatavimą per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Projektų valdymas

Statybos procesas susideda iš daugelio etapų: nuo investicijų formavimo iki skirtingų pastatų tipų statybos darbų technologijos ir organizavimo metodų parinkimo. Mes padedame pasirinkti tinkamiausią kelią šiame sudėtingame procese.

DAUGIAU INFORMACIJOS

TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE IR GAUKITE ATSAKYMĄ!

Kontaktai